Hồ bơi - Trải nghiệm tiện ích resort ngay tại khu phố
Hồ bơi - Trải nghiệm tiện ích resort ngay tại khu phố

Club House - Không gian hội kiến, giao lưu, chia sẻ cộng đồng
Club House - Không gian hội kiến, giao lưu, chia sẻ cộng đồng

Phòng vui chơi cho trẻ em - Không gian tuổi thơ nuôi dưỡng tâm hồn, chắp cánh ước mơ
Phòng vui chơi cho trẻ em - Không gian tuổi thơ nuôi dưỡng tâm hồn, chắp cánh ước mơ

Trong ngày84
Tổng cộng18110787