Mặt bằng tầng

MẶT BẰNG TẦNG HẦM

 

 MẶT BẰNG TẦNG TRỆT

 

 MẶT BẰNG TẦNG LỬNG

 

 MẶT BẰNG TẦNG 2

 

 MẶT BẰNG TẦNG 3

 

 MẶT BẰNG TẦNG 4 - 19

 

Lưu ý: Mặt bằng chỉ để tham khảo ý tưởng và thông tin dự án. Thông tin chính thức sẽ căn cứ trên Hợp Đồng Quý khách ký với Công ty TNHH PT Phú Mỹ Hưng (7/2015)

Trong ngày367
Tổng cộng18548920